Escut del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Barcelona

memòria 2016

APARCAMENTS

imatge targeta Gremis i col·lectius professionals

Targeta de Gremis i Col·lectius Professionals

Mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, els col·legiats podeu aparcar a les zones verdes preferents, excepte les d´ús exclusiu per a veïns, amb un preu especial 2,50 €/h. i descompte del 25% als aparcaments soterranis de la xarxa B:SM. El conveni és exclusiu per al col·lectiu d’agents comercials i part dels professionals sanitaris, sectors que depenen del cotxe per treballar diàriament.

La targeta és de prepagament, amb un saldo de 50€ i es pot adquirir a les oficines del Col·legi.

imatge del distintiu d'aparcament

Distintiu d'aparcament

Distintiu que ofereix el Col·legi per a què el puguis posar al teu vehicle identificant-te com a agent comercial col·legiat en exercici de la professió. Aquest distintiu és de caràcter anual i atès que únicament es pot expedir un per col·legiat, requereix ser recollit personalment a les oficines del COACB. El distintiu es tramita de forma gratuïta i es lliura al moment.

Nota: no eximeix de la imposició de sancions, però deixa constància de la situació en la qual el col·legiat està absent per un període màxim de 15 minuts, instant a l'agent al fet que respecti aquest marge temporal a les àrees verda i blava.


Durant el 2016 s’han lliurat 316 distintius d’aparcaments als col·legiats.


imatge logo Saba

SABA Aparcaments

Descomptes del 7% sobre la tarifa rotació, del 15% per a noves altes en qualsevol modalitat d’abonament i fins el 60% en tiquets d’hores Tempo (packs de 10 unitats).

A més, pots beneficiar-te dels Vals Nocturns (packs de 25 unitats) amb preus especials de 0.25€/hora en estades entre les 20h i 7h.

Nota: Aparcaments exclosos: CosomoCaixa; Illa Diagonal; Aeroports i Estacions.

imatge logo Nuñez i Navarro Parkings

Nuñez i Navarro Parkings

A través d’un acord amb l’Associació Intercol·legial, de la qual el COACB en forma part, els col·legiats podeu aparcar al centre de Barcelona, Sabadell i Reus amb descomptes.

10% de descompte directe sobre la tarifa de rotació horària.

Fins el 50% de descompte en abonaments.