Escut del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Barcelona

memòria 2016

Formació

L’Escola Superior de Vendes (ESVEN) és el centre especialitzat en formació comercial i marketing orientat al reciclatge professional i a la inserció laboral de tècnics qualificats en el món de les vendes.

Com a centre formatiu del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona ofereix i certifica la professionalitat dels seus alumnes, tot oferint titulacions universitàries per als professionals que requereixin formació especialitzada. A excepció d’algunes línies específiques, el COACB ha enfocat l’Escola per a què aquesta formació sigui totalment subvencionada i gratuïta per als agents comercials col·legiats.

L’ESVEN ofereix solucions integrals que permeten generar itineraris formatius, presencials i online, tant per a treballadors autònoms com per a les empreses, tot buscant les fonts de finançament disponibles i adequant la formació a les necessitats formatives.

L’ESVEN manté acords de col·laboracions amb les principals institucions i universitats catalanes: Barcelona Activa, Cambra de Comerç de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Foment del Treball, ACCIÓ i Universitat Oberta de Catalunya, entre d’altres.

Els títols i cursos que ofereix l’ESVEN als seus alumnes són:

▪ Titulació Oficial d’Agent Comercial

▪ Cursos Subvencionats

▪ Formació in Company

▪ Càpsules formativesESVEN imparteix anualment més de 2.000 hores formatives i més de 800 professionals assisteixen als cursos cada any.símbol més, per llegir més informació

Presencial

símbol més, per llegir més informació

Online