Escut del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Barcelona

memòria 2016

Premsa

Mitjans Online

Data Webs Tema Valor
28.945 €
Gener El economista Balanç sector 2015 975 €
Gener La Vanguardia Balanç sector 2015 1.600 €
Gener Te interesa.es Balanç sector 2015 95 €
Gener Europa Press Balanç sector 2015 1.760 €
Gener La informacion.com Balanç sector 2015 80 €
Gener Gente Digital Balanç sector 2015 180 €
Gener Diario Barcelona Balanç sector 2015 350 €
Febrer Edicions Sibil·la Balanç sector 2015 160 €
Febrer Newsletter Edicions Sibil·la Balanç sector 2015 240 €
Febrer Newsletter Edicions Sibil·la Balanç sector 2015 240 €
Febrer Torrenshermanos.com 9ª edició Expopell 60 €
Febrer CGAC.es 9ª edició Expopell 395 €
Març FAGEM 9ª edició Expopell 210 €
Març 20 Minutos Estudi comercials - xarxes socials 560 €
Març La informacion.com Estudi comercials - xarxes socials 80 €
Març El economista Estudi comercials - xarxes socials 975 €
Març Europa Press Estudi comercials - xarxes socials 520 €
Març Gente Digital Estudi comercials - xarxes socials 180 €
Març Newsletter Edicions Sibil·la Estudi comercials - xarxes socials 240 €
Març Edicions Sibil·la Estudi comercials - xarxes socials 160 €
Abril El economista Estudi comercials - xarxes socials 975 €
Abril Europa Press Atur primer trimestre 520 €
Abril Gente Digital Atur primer trimestre 180 €
Abril La informacion.com Atur primer trimestre 80 €
Abril La vanguardia.com Atur primer trimestre 1.600 €
Abril Al dia.cat Atur primer trimestre 510 €
Abril EcoDiario.es Atur primer trimestre 730 €
Maig Diari Català 9ª edició Showroom Expopell 375 €
Maig Edicions Sibil·la Atur primer trimestre 160 €
Maig Gencat.cat - Dept. Empresa i Coneix. 9ª edició Showroom Expopell 1.370 €
Maig Al dia.cat 9ª edició Showroom Expopell 510 €
Maig EcoDiario.es 9ª edició Showroom Expopell 730 €
Maig Edicions Sibil·la 9ª edició Showroom Expopell 160 €
Maig Europa Press 9ª edició Showroom Expopell 520 €
Maig Gente Digital 9ª edició Showroom Expopell 180 €
Maig La vanguardia.com 9ª edició Showroom Expopell 1.600 €
Maig Al dia.cat Balanç 9ª edició Expopell 510 €
Maig EcoDiario.es Balanç 9ª edició Expopell 730 €
Maig El economista Balanç 9ª edició Expopell 975 €
Maig Europa Press Balanç 9ª edició Expopell 520 €
Maig Gente Digital Balanç 9ª edició Expopell 180 €
Maig Newsletter Gencat.cat - CCAM Balanç 9ª edició Expopell 590 €
Maig Web CCAM Inauguració 9ª edició Expopell 1.370 €
Maig Edicions Sibil·la Agents & Brokers al Bizbarcelona 160 €
Maig Al dia.cat Agents & Brokers al Bizbarcelona 510 €
Maig Bolsamanía Agents & Brokers al Bizbarcelona 115 €
Maig EcoDiario.es Agents & Brokers al Bizbarcelona 730 €
Maig Europa Press Agents & Brokers al Bizbarcelona 520 €
Juny Gente Digital Agents & Brokers al Bizbarcelona 180 €
Juny La informacion.com Agents & Brokers al Bizbarcelona 80 €
Juny Via empresa Agents & Brokers al Bizbarcelona 120 €
Juny Al dia.cat Agents & Brokers al Bizbarcelona 510 €
Juny EcoDiario.es Balanç Agents & Brokers 730 €
Juny El economista Balanç Agents & Brokers 975 €
Juny Europa Press Balanç Agents & Brokers 520 €
Juny Gente Digital Balanç Agents & Brokers 180 €
Juny La informacion.com Balanç Agents & Brokers 80 €
Agost Edicions Sibil·la Expopell torna a la Cúpula 160 €
Octubre Edicions Sibil·la Conveni Generalitat - COACB 160 €
Octubre Edicions Sibil·la Avanç expositors Expopell 160 €
Novembre Edicions Sibil·la Balanç 10ª edició Expopell 160 €

28.945 €

TOTAL REPERCUSSIÓ MITJANS ONLINE

*Aquesta valoració està calculada en base a tarifes publicitàries dels mitjans. No obstant, està comprobat que la repercussió d'interès redaccional té una valoració molt superior al cost publicitari.