Escut del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Barcelona

memòria 2016

Serveis Col·legials

El Col·legi ofereix tot un ventall de serveis i avantatges als col·legiats amb la voluntat de facilitar la tasca comercial. Cada any s'afegeixen nous serveis, segons les necessitats del col·lectiu.