Escut del Col·legi oficial d’Agents Comercials de Barcelona

memòria 2016

L'any en Xifres

FORMACIÓ

+ de
800
assistents
a cursos formatius presencials

+ de
30 sessions
formatives

+ de
2.000 hores
formatives

+ de
200
diplomes commemoratius
lliurats a col·legiats que han fet 10 i 25 anys de col·legiació

+ de
100
cursos online
a través de campuscomercial.com

Col·legiats per sectors, amb data 31 de desembre 2016

grafic representatiu dels col·legiats per sectors al 2016

Font: COACB

Index d'atur al sector comercial (2015 - 2016)

grafic de l'index d'atur al sector comercial al 2016

Font: COACB

Evolució ofertes de feina de comercial publicades al 2016

grafic de l'evolució ofertes de feina de comercial publicades al 2016

Font: www.comercial-jobs.com