El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, creada l'any 1926 i emparada per la Llei de Col·legis Professionals. Amb la seva àmplia trajectòria s’ha consolidat com a referent de la professió comercial a Catalunya. L'àmbit del COACB és el de Barcelona i província (a excepció de Terrassa i Sabadell).

Missió

Representar la professió i protegir els interessos col·lectius, així com adequar la professió a les necessitats de la societat i ser-hi present en la creació de normatives del seu àmbit.

Visió

Regularitzar la professió i posar en contacte empreses i comercials col·legiats/des, qualificats i titulats, que actuen amb rigor, ètica i sota un
Codi Deontològic.

Valors

Compromís amb la professió; transparència i vocació de servei amb els milers de col·legiats i col·legiades que confien en l’entitat al  llarg dels anys d'història del Col·legi.

L'AGENT COMERCIAL

 
 

L'agent comercial és un/a professional que promou, negocia o concreta les operacions mercantils en nom i per compte d'una o vàries empreses a les que representa mitjançant una retribució econòmica i en una zona determinada. És l'intermediari/a entre fabricant i comerç. 

Per exercir com a agent comercial t'has de donar d'alta a l'epígraf 511 de l'IAE que correspon al codi CNAE 461 (Intermediaris de comerç) amb diferents CNAE segons la teva activitat econòmica.

S'ha de presentar a l'Agència Tributària el model d'Alta Censal 036 per donar-se d'alta com a empresa o com a professional, ja siguin persones físiques o jurídiques. Posteriorment s'ha de col·legiar com a agent comercial.

Un dels serveis més demandats pels col·legiats i col·legiades.

Descomptes en aparcaments, telefonia, vehicles, hotels...

Consulta ofertes de tots els sectors i inscriu-te a les que vulguis.

Especialitzada en contractes d'agència comercial.

E-mail amb domini @coacb, CRM i webs professionals gratuïtes. 

Titulació Oficial d'Agent Comercial; formació gratuïta i subvencionada.

COACB en altres organismes

Subscriu-te a la newsletter COACB

Rep al teu correu electrònic avantatges, nous serveis, fires, formacions gratuïtes i notícies del sector comercial.