Col·legia't!

Reconeixement i garantia de professional, beneficis fiscals, descomptes i avantatges en serveis professionals...

Descobreix tot el que podem fer per tu!

Col·legia't ara 

Per exercir la professió d'agent comercial és imprescindible la prèvia inscripció al Col·legi Professional. Aquesta és l'única manera d'assegurar la professionalitat dels i les agents comercials i l'aplicació del Codi Deontològic en la seva activitat (caràcter mercantil, laboral, persones físiques, etc.), d'acord amb el Reial Decret 3595/77 de 30 de desembre de l'Estatut General de Col·legis d'Agents Comercials i del Decret 329/83 del reglament de Col·legis Professionals de Catalunya.

Quotes col·legials

Menys de 35 anys

23  ,50  €

/ mes
 • 50 € Quota d'alta
 • 50 € Curs Oficial d'Agent Comercial
 • 23,50 € Garantia

Més de 35 anys

23  ,50  €

/ mes
 • 180 € Quota d'alta
 • 50 € Curs Oficial d'Agent Comercial
 • 23,50 € Garantia

Quota Sènior

 4 

/ mes


 • 50 € Quota d'alta
  (només noves incorporacions)


Quota Sènior Plus

 10 

/ mes


 • 50 € Quota d'alta
  (només noves incorporacions)


 • Quota d'alta: drets d'ingrés, carnet col·legial, documentació, material didàctic i despeses de gestió.

 • Curs ESVEN: Títol oficial d'agent comercial de l'Escola Superior de Vendes (ESVEN).

 • Curs UVIC (170 €): Títol d'acreditació universitària de la Universitat de Vic (UVIC). El curs és opcional; per fer-lo es requereix haver realitzat abans el curs ESVEN, inclòs en l'alta de col·legiació. Aquest curs compta amb una subvenció directa del COACB de 180 €.

 • Garantia: L'import en concepte de garantia es retornarà passats els 56 dies de la baixa del Col·legi, sempre i quan no quedin rebuts pendents.

Bonificacions
 • D'acord amb la Llei reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques, les quotes satisfetes pels col·legiats i col·legiades als Col·legis Professionals són deduïbles.

 • Descompte de 60 € en la quota d'alta per a nous col·legiats i col·legiades que obrin un compte a Banc Sabadell i hi domiciliïn la seva quota col·legial. A més, podràs gaudir d'un retorn anual del 10% de les teves quotes pagades (fins a un màxim de 50 €) durant els primers 12 mesos.

Documentació per a la col·legiació

Per formalitzar la nova incorporació s’ha d’aportar,    personalment o de forma delegada,   la documentació original a les oficines COACB (Casp, 130 – Barcelona).

 • DNI/ NIF/ NIE

 • Certificat (original/ fotocòpia compulsada) dels estudis superiors realitzats.

 • En cas de provenir d’un país no comunitari, cal presentar la targeta de treball – residència.

 • Formulari d'ingrés (disponible també a les oficines)

FORMULARI D'INGRÉS

Titulació Oficial  


El Títol Oficial d'Agent Comercial acredita als i les professionals per a exercir l'activitat amb les competències i les habilitats necessàries per al bon desenvolupament professional.

La inscripció al curs oficial es fa en el moment de donar-se d’alta al Col·legi i es pot realitzar en diferents dates.


El COACB disposa de dues opcions per obtenir la Titulació Oficial:

CURS ESVEN (modalitat híbrida) 

Curs de 8 hores en format híbrid (presencial /online) impartit per l'ESVEN. Al final del curs obtindràs el títol acreditatiu ESVEN amb certificat de la Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB).


CURS ESVEN + UVIC (modalitat híbrida i online)

Curs de 8 hores en format híbrid (presencial /online) impartit per l'ESVEN i curs 100% online de 17 hores impartit per la Universitat de Vic (UVIC). Al final del curs obtindràs el títol acreditatiu ESVEN amb certificat de la Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB) i, a més, el títol d'acreditació universitària, equivalent a 1 crèdit universitari ECTS.


MÉS INFORMACIÓ 


Reconeixement

i garantia de professionalitat

Descomptes i avantatges

en serveis que t'ajuden en l'exercici de la professió

Formació contínua

i assessoraments professionals gratuïts

Beneficis fiscals

desgrava't la quota col·legial i despeses del vehicle