La gestión actual de los marketplaces pone en riesgo el modelo comercial catalán
Segons un estudi del COACB

La gestión de los marketplaces está teniendo una evolución y prácticas por parte de empresas y fabricantes que está poniendo en riesgo el modelo comercial de proximidad, según un estudio del COACB, en el que el 57% de los colegiados y colegiadas asegura que la apertura de algún canal de marketplace en su sector está afectando a sus ventas. Así, los sectores que más se han visto afectados han sido el Textil y el de Artículos para el hogar y ocio.

Als darrers anys, el model comercial català ha viscut un canvi de tendència provocat per la irrupció d'aquest tipus de plataformes de venda online, en detriment dels comerços tradicionals. Aquesta situació es va accelerar amb l'arribada de la pandèmia de COVID-19, quan el confinament domiciliari va obligar a moltes persones a canviar els seus hàbits de compra.

De les persones enquestades que han vist afectades les seves vendes, un 24% confirma que l'obertura d'algun marketplace al seu sector li ha afectat, o reduït, les seves vendes en menys d'un 10%, un 55% apunta que entre un 10 i un 30% i el 20% afirma que ho ha fet en més del 30%. D'aquests, els sectors més afectats han estat el Tèxtil i l'Alimentació i Begudes.

Amb la qual cosa, un 75% està notant ja una afectació directa significativa en les seves vendes.

La gestió actual dels marketplaces està ocasionant que el model comercial es desvirtuï de tal manera que hi ha fàbriques que obren una botiga online on venen els seus productes al consumidor final a un preu més baix que el propi comerç. Aquest model no és viable ja que, a més de prescindir dels agents intermediaris (comercialització/ distribució), comerç i fàbrica passen a ser competidors directes, sent insostenible per al petit comerç que no pot competir amb preus de fàbrica.


El sector comercial más demandado en el 2022 ha sido Artículos para el hogar y el ocio
Según un estudio COACB