el teu perfil: PROFESSIONAL EMPRESA CIUTADÀ
Revista Comerç i Gestió

Neix el 2005 amb la finalitat d'arribar a tots els col·legiats, institucions, entitats i departaments comercials d'empreses de Catalunya. Continguts d'àmbit econòmic i empresarial, amb secció institucional en les primeres pàgines.

Tiratge: 7.000 exemplars
Distribució: Col·legiats, empreses i institucions col·laboradores
Periodicitat: 2 exemplars/any

Consulta aquí el darrer número
Butlletí Informa.T

Butlletí informatiu del Col·legi, té 8 pàgines i està centrat en notícies i actes del COACB. A l'Informa.T es publiquen les ofertes de la borsa de feina online del Col·legi, www.comercial-jobs.com.

Tiratge: 5.500 exemplars
Distribució: Íntegrament als col·legiats de Barcelona
Periodicitat: 2 exemplars/ any

Consulta aquí el darrer número
Newsletter e-Informa·T

Butlletí digital amb la mateixa finalitat que l'Informa·T però sobre temes puntuals, activitats formatives, codis d'accés a fires, descomptes, promocions, etc. Si encara no el reps, envia un e-mail a: comunicacio@coacb.com.

Cobertura: 4.500 e-mails
Distribució: Col·legiats i subscriptors
Periodicitat: Quinzenal


Butlletí de la Vocalia de Cultura i Activitats

Butlletí informatiu de la Vocalia de Cultura i Activitats del Col·legi centrat en sortides culturals i excursions, organitzades per l'Agrupació de Sèniors del COACB.

Tiratge: 600 exemplars
Distribució: Íntegrament als col·legiats sèniors
Periodicitat: Trimestral

Consulta aquí el darrer número
SERVEIS COACB