Auditori

Esta es una unidad de héroe simple, un componente simple de estilo jumbotron 
para llamar la atención adicional al contenido destacado o información.

Capacitats

Digues quin és el valor pel
client per aquesta característica.

Opcions muntatge

Escriu el que al client li agradaria saber,
no el que vols mostrar

Serveis disponibles

Una petita explicació d'aquesta gran
característica, en paraules clares.

Serveis opcionals

Una petita explicació d'aquesta gran
característica, en paraules clares.